Xylopia malayana (tree)

Abundance: 0.36 to 1.03%

Latitudinal range: 0.6° to 3.0°

Habitats: tropical/subtropical dry broadleaf forest (1), tropical/subtropical moist broadleaf forest (1)

view a larger map
Found in two samples

Indonesia: Aek Nangali

Malaysia: Kenaboi Forest Reserve

See also Xylopia, Xylopia aethiopica, Xylopia africana, Xylopia amazonica, Xylopia ambanjensis, Xylopia aromatica, Xylopia benthamii, Xylopia brasiliensis, Xylopia cinerea, Xylopia crinita, Xylopia cuspidata, Xylopia ferruginea, Xylopia frutescens, Xylopia hypolampra, Xylopia laevigata, Xylopia ligustrifolius, Xylopia maccreae, Xylopia macrantha, Xylopia micans, Xylopia nitida, Xylopia ochrantha, Xylopia parviflora, Xylopia phloiodora, Xylopia quintasii, Xylopia richardi, Xylopia richardii, Xylopia sericea, Xylopia sp., Xylopia sp. "Envira surucucu", Xylopia sp. 1, Xylopia sp. 2, Xylopia sp. A, Xylopia sp. B, Xylopia staudtii, Xylopia villosa