Xylopia brasiliensis (tree)

Abundance: 0.21%

Habitats: tropical/subtropical moist broadleaf forest (1) only

view a larger map
Found in one sample

Brazil: Fazenda Boa Fé

See also Xylopia, Xylopia aethiopica, Xylopia africana, Xylopia amazonica, Xylopia ambanjensis, Xylopia aromatica, Xylopia benthamii, Xylopia cinerea, Xylopia crinita, Xylopia cuspidata, Xylopia ferruginea, Xylopia frutescens, Xylopia hypolampra, Xylopia laevigata, Xylopia ligustrifolius, Xylopia maccreae, Xylopia macrantha, Xylopia malayana, Xylopia micans, Xylopia nitida, Xylopia ochrantha, Xylopia parviflora, Xylopia phloiodora, Xylopia quintasii, Xylopia richardi, Xylopia richardii, Xylopia sericea, Xylopia sp., Xylopia sp. "Envira surucucu", Xylopia sp. 1, Xylopia sp. 2, Xylopia sp. A, Xylopia sp. B, Xylopia staudtii, Xylopia villosa