Rana blythi (frog)

Abundance: 1.88 to 34.02% (median 6.40%)

Latitudinal range: 1.6° to 3.8°

Habitats: tropical/subtropical moist broadleaf forest (9) only

Found in 9 samples

Malaysia: Ensurai, Serbong, Selubok, Lawan, Satu, Lubang Garam Pa Umur, Lelang Baru Dam, Kuari Trail, Long Lobang

See also Rana, Rana abava, Rana arfaki, Rana aurantiaca, Rana bucella, Rana chalconota, Rana crassa, Rana crassiovis, Rana cyanophlyctis, Rana daemeli, Rana dalmatina, Rana erythraea, Rana everetti, Rana glandulosa, Rana gracilis, Rana grandocula, Rana grisea, Rana hexadactyla, Rana hosii, Rana ibanorum, Rana italica, Rana kuhli, Rana latouchii, Rana macrodon, Rana microdisca, Rana nicobariensis, Rana palavanensis, Rana papua, Rana picturata, Rana psaltes, Rana raniceps, Rana signata, Rana sp., Rana swinhoana, Rana temporaria