Pinus wallichiana (tree)

Abundance: 19.14 to 47.62%

Habitats: temperate broadleaf/mixed forest (2) only

Biogeographic distribution: Palearctic, East Asia

view a larger map
Found in two samples

Nepal: Amaldapani, Juphal

See also Pinus, Pinus albicaulis, Pinus arizonica, Pinus armandii, Pinus attenuata, Pinus ayacahuite, Pinus brutia, Pinus clausa, Pinus contorta, Pinus densiflora, Pinus durangensis, Pinus echinata, Pinus elliottii, Pinus jeffreyi, Pinus kesiya, Pinus koraiensis, Pinus lambertiana, Pinus leiophylla, Pinus monophylla, Pinus monticola, Pinus nigra, Pinus oocarpa, Pinus palustris, Pinus ponderosa, Pinus pungens, Pinus resinosa, Pinus rigida, Pinus roxburghii, Pinus sabiniana, Pinus spp., Pinus strobiformis, Pinus strobus, Pinus tabulaeformis, Pinus taeda, Pinus thunbergii, Pinus ursina, Pinus virginiana